ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | CARRUSEL

Πρόγραμμα:

Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Η προσέγγιση των θεμάτων πραγματοποιείται μέσα από την αξιοποίηση των ενδιαφερόντων και εμπειριών των ίδιων των παιδιών. Εμείς γινόμαστε μέλος της ομάδας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή , τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ενεργητική μάθηση.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να συναντήσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από εμπειρίες, να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους, να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους, να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους , να βρουν νέους δρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας.