ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Οι ημέρες κατά τις οποίες το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό για το σχολικό έτος 2019 – 2020 είναι οι εξής:

Ø  28η Οκτωβρίου, Δευτέρα

Ø  24 Δεκεμβρίου, Τρίτη

Ø  25  Δεκεμβρίου, Τετάρτη

Ø  26  Δεκεμβρίου, Πέμπτη

Ø  31 Δεκεμβρίου, Τρίτη

Ø  1 Ιανουαρίου, Τετάρτη

Ø  2 Ιανουαρίου, Πέμπτη

Ø  6 Ιανουαρίου, Δευτέρα

Ø 2 Μαρτίου, Καθαρή Δευτέρα

Ø  25η Μαρτίου, Τετάρτη

Ø  16 Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη

Ø  17 Απριλίου, Μεγάλη  Παρασκευή

Ø  20 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα

Ø  21 Απριλίου, Τρίτη του Πάσχα

Ø  1η Μαϊου, Παρασκευή

Ø 8 Ιουνίου,  Αγίου Πνεύματος

Επίσης  το σχολείο θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως την Παρασκευή  28 Αυγούστου.