Εικαστικά

Σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας οι δασκάλες μας εμπλέκουν συστηματικά τα παιδιά σε πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπου έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και τεχνικές.

Οι εικαστικές τέχνες επιτρέπουν στο παιδί:

-να επικοινωνεί

-να εκδηλώνει τα συναισθήματα, τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του

-να αναπτύσσει τη φαντασία και την εφευρετικότητα του

-να εξοικειωθεί με διαφορετικές τεχνικές

-να γνωρίσει πολιτισμούς και παραδόσεις

-να σέβεται τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί

-να συγκεντρώνει την προσοχή του

-να ολοκληρώνει την εργασία του

-να κατανοεί και να εκτελεί οδηγίες

-να καλλιεργεί δεξιότητες

-να αναπτύσσει πρωτοβουλίες

-να καλλιεργεί το αισθητικό του κριτήριο