Προνήπιο ( 4 έως 5 ετών)

Αυτή την υπέροχη χρονιά η φαντασία συναντά τη δημιουργικότητα, η περιέργεια οδηγεί στη μάθηση και η οργανωμένη προσπάθεια πολύ συχνά φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα!!!

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, που έχουν πλέον καλλιεργήσει την αυτονομία τους και έχουν δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, έχουν τεράστιες ικανότητες. Οι νηπιαγωγοί μας βρίσκονται δίπλα τους και δρουν υποστηρικτικά, ωθώντας τα παιδιά σε μια πιο συστηματική εξερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει. Το πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχουμε, η έμφυτη τάση των παιδιών για πειραματισμό και εξερεύνηση και η δημιουργική αξιοποίηση των εμπειριών και των ενδιαφερόντων τους, μας οδηγούν αβίαστα στον συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Βασικό μας εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η βιωματική μάθηση και το θεατρικό παιχνίδι. Θέλουμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να εμπλέκονται ενεργά και ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα όσα μαθαίνουν στο σχολείο μας να έχουν προσωπική αξία και νόημα για το καθένα ξεχωριστά.

Όλοι εμείς εδώ στο Καρουζέλ, λειτουργώντας πάντα με σεβασμό και δικαιοσύνη, γινόμαστε παρατηρητές και συνοδοιπόροι των μικρών μας μαθητών και προσπαθούμε διαρκώς να καλλιεργούμε την υπευθυνότητα, τη συνεργατικότητα, την ελευθερία έκφρασης, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει στόχο, στο τέλος αυτής της χρονιάς, τα παιδιά να έχουν αποκτήσει ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο, να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους, να έχουν ανακαλύψει κάποια από τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, να έχουν ωριμάσει συναισθηματικά, να έχουν δημιουργήσει φιλίες και να έχουν αποκτήσει εσωτερικό κίνητρο για μάθηση, να έχουν μάθει δηλαδή να παίρνουν χαρά από την ανακάλυψη της γνώσης.

Όλα τα τμήματα

  • Μικρό Βρεφικό
  • Μεγάλο Βρεφικό
  • Μεταβρεφικό
  • Μικρό Προνήπιο
  • Προνήπιο
  • Νηπιαγωγείο