Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται επισκέψεις σε μουσεία, χώρους πολιτισμού, καλλιτεχνικά εργαστήρια και θέατρα. Οι επισκέψεις αυτές προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τη λαογραφία μας και να γευτούν τη χαρά και την απόλαυση που προσφέρει η τέχνη σε όλες τις μορφές της. Μέσα από τα ειδικά προγράμματα που παρακολουθούν μαθαίνουν να βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς, να αισθάνονται και να σκέφτονται.

Στόχος αυτών των δράσεων είναι:

–  να προκαλέσουν καινούριες εντυπώσεις

 να καλλιεργήσουν την αισθητική ευαισθησία

  να εμπλουτίσουν τη φαντασία

  να αναπτύξουν τη μνήμη και την παρατηρητικότητα

να αποτελέσουν αφετηρία για νέες δημιουργίες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καλλιτεχνική δημιουργία αν δεν έχουμε καλλιτεχνική εμπειρία.