Νηπιαγωγείο ( 5 έως 6 ετών)

Το νηπιαγωγείο μας είναι ο τελευταίος σταθμός του τρένου του Καρουζέλ στη μοναδική και πανέμορφη διαδρομή της προσχολικής εκπαίδευσης!!!

Ένα βήμα πριν την ένταξη των παιδιών μας στο δημοτικό σχολείο, στόχος του νηπιαγωγείου μας είναι η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της προσωπικής τους ταυτότητας, η τελειοποίηση της αυτονομίας τους, η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους, η απελευθέρωσή τους μέσα από τη γνώση, η κατανόηση της μοναδικότητάς τους μέσα στο σύνολο της ομάδας, η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους γύρω τους, η οριοθέτησή τους που πηγάζει στον σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους άλλους, η συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων τους.

Στο σχολείο μας, όταν ασχολούμαστε μ’ ένα θέμα, προσπαθούμε να συνδέουμε όλες τις μαθησιακές περιοχές (π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, τέχνες, περιβάλλον κ.τ.λ.) έτσι ώστε να ενισχύονται οι συσχετίσεις, οι συνθέσεις και οι γενικεύσεις που οδηγούν στην κατανόηση, στην αντίληψη και στην κρίση και όχι σε απλή καταγραφή πληροφοριών. Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες και το ομαδικό παιχνίδι τα νηπιαγωγάκια μας μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν, να επεξεργάζονται πληροφορίες, να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα, να εξασκούνται σε γρίφους, να λύνουν προβλήματα. Η μάθηση είναι ενεργητική και βασίζεται στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα και στη συμμετοχή της ομάδας. Σκοπός μας είναι να αποκτήσει το κάθε παιδί κίνητρα και ενδιαφέρον για μάθηση, να είναι πρόθυμο να προσπαθήσει, να μπορεί να συγκεντρωθεί και αυτή η συμπεριφορά να εδραιωθεί και να το συνοδεύσει στη μετέπειτα σχολική και ενήλικη ζωή.

Σημαντικότερο όλων όμως είναι τα παιδιά μας να νιώσουν βαθιά στην καρδιά τους αγάπη, αποδοχή, στήριξη και εμπιστοσύνη. Το μεγαλύτερο στοίχημα για την ομάδα μας είναι να γεμίσουμε τις μέρες και τις ψυχές των μικρών μας πρωταγωνιστών με στιγμές ευτυχισμένες, γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές, γνώσεις και παιχνίδια!!!

Όλα τα τμήματα

  • Μικρό Βρεφικό
  • Μεγάλο Βρεφικό
  • Μεταβρεφικό
  • Μικρό Προνήπιο
  • Προνήπιο
  • Νηπιαγωγείο