Για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο μας χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένο

2) Βιβλιάριο υγείας του παιδιού

 3) Παιδιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη, ψυχοκινητική εξέλιξη και ικανότητα    συμμετοχής του παιδιού στις δραστηριότητες του σχολείου.

 4) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (μόνο για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο)

Επιπρόσθετα θα σας χορηγηθούν από τη Διεύθυνση του Σχολείου και θα πρέπει να συμπληρωθούν τα κάτωθι έντυπα:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Ιστορικό του παιδιού
  • Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του παιδιού σε εξωτερικές δραστηριότητες
  • Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για εμάς;