1η Ενημέρωση Γονέων

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 16/9 και ώρα 18:30 , θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση γονέων. Σκοπός της συνάντησης είναι η γνωριμία με τις δασκάλες μας και η ενημέρωσή σας σχετικά με τους στόχους του κάθε τμήματος. Η συνάντηση δεν περιλαμβάνει ατομική ενημέρωση για την πρόοδο του κάθε παιδιού καθώς είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε αξιολόγηση. Αυτό θα γίνει στην επόμενη συγκέντρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αρχές Νοεμβρίου και θα είναι με ατομικά ραντεβού.