Στέλιος Θωμόπουλος
Οδηγός
Παναγιώτης Ηλίου
Οδηγός
Γεωργία Μπροτζάκη
Μαγείρισσα
Άντζελα Κομηνού
Μαγείρισσα