Γεωργία Μπροτζάκη
Μαγείρισσα
Άντζελα Κομηνού
Μαγείρισσα