Κάκια Μπεκρή
Κοινωνιολόγος
Βιολέττα Κουρή
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός
Μαρία Κουρή
Νηπιαγωγός